Mobilitat internacional als cicles de Comerç i màrqueting

L'alumnat de Comerç internacional pot realitzar intercanvis d'estudis en instituts francesos de Saint Malo (Bretanya) i de Cachan (Paris). És una gran experiència, i una oportunitat per a entrar en contacte amb un altre sistema educatiu, així com per millorar el coneixement de la llengua francesa.

Durant aquesta estada, l'alumnat seleccionat per al projecte participarà de forma activa en la vida escolar del centre. La formació serà avaluada i qualificada pels professors dels centres francesos.

El contingut dels mòduls que s'impateixen a França estan consensuats entre el centre francès i el centre català de tal manera que els continguts que s'imparteixen durant aquest periode seran els mateixos.

A més, l'alumnat té la possiblitat de realitzar la formació en centres de treball (FCT) a empreses franceses. Rebran una formació qualificada, i podran trobar una oportunitat laboral, en empreses de projecció internacional.

 Mobilitat internacional