CFGS Màrqueting i publicitat

Cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i publicitat

Descripció:

Crea, planifica i executa campanyes de publicitat integrals, dissenya estratègies de comunicació nacionals i internacionals, forma part de l’equip creatiu d’una agència de publicitat o dissenya material publicitari. El teu futur en el món de la comunicació, comença aquí.  

Estudiant el cicle de Màrquetingi publicitat podràs formar part de l’equip d’una agència de publicitat, productora o crear la teva pròpia empresa.

La competència principal del títol és definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i donar publicitat als productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

Horari
1r curs al matí. 2n curs a la tarda.

Durada dels estudis
2000 hores (en dos cursos acadèmics).
L’alumnat realitzarà 482 hores de pràctiques en una empresa. Les empreses són triades pel centre, segons els perfil de l’alumne. Els alumnes també poden seleccionar l’empresa on volen realitzar les pràctiques.

Mòduls professionals

    • Atenció al client consumidor i usuari
    • Disseny i elaboració de material de comunicació
    • Gestió econòmica i financera de l’empresa
    • Investigació comercial
    • Treball de camp en la investigació comercial
    • Llançament de productes i serveis
    • Màrqueting digital
    • Mitjans i suports de comunicació
    • Polítiques de màrqueting
    • Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting
    • Anglès
    • Formació i orientació laboral
    • Projecte de màrqueting i publicitat.

Podeu ampliar la informació sobre el contingut del currículum a:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe

Sortides professionals

    • Assistent del cap de producte.
    • Tècnic de màrqueting.
    • Tècnic en publicitat.
    • Tècnic en relacions públiques.  
    • Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
    • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
    • Controlador de curs o emissió en mitjans de comunicació.
    • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública.  
    • Tècnic en treballs de camp.
    • Inspector d'enquestadors.
    • Agent d'enquestes i censos.
    • Codificador de dades per a recerques de mercats.
    • Community manager