CFGS de Comerç internacional

Cicle formatiu de Grau superior de Comerç Internacional

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i els procediments establerts.

Horari

Matí.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic superior en Comerç internacional (RD 1574/2011, de 4 de novembre)

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Ambit professional i de treball:

Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector del comerç, en l’àrea de comercialització internacional; en el sector de serveis a les empreses; en l’àrea d’administració del comerç internacional.

Curriculum:

 

MP UF COMERÇ INTERNACIONAL TOT DUAL (6 juny 2018) Hores HLLD Curs Hores Hores Hores
Mín. Tot. 1r Tot. 2n Totals
M01   GESTIO ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL 198 33   198   198
  UF01 Organismes i normes internacionals 33   1 33    
  UF02 Intercanvis intracomunitaris 33   1 33    
  UF03 Operacions amb països tercers 66   1 66    
  UF04 Gestió duanera 66   1 66    
M02   FINANÇAMENT INTERNACIONAL 99     0 99 99
  UF01 Instruments per a la gestió de riscos de canvis 33   2   33  
  UF02 Finançament del Comerç exterior 33   2   33  
  UF03 Instruments financers de suport a l'exportació 33   2   33  
M03   MITJANS DE PAGAMENT INTERNACIONALS 66 0   0 66 66
  UF01 Selecció i gestió de mitjans de pagament simple 33   2   33  
  UF02 Selecció i gestió de mitjans de pagament documentaris 33   2   33  
M04   GESTIÓ ECONOMICA I FINANCERA DE L'EMPRESA 99 33   99 0 99
  UF01 Emprenedoria, creació d'empresa i inversió i finançament 33   1 33    
  UF02 Operativa de compravenda i tresoreria 33   1 33    
  UF03 Comptabilitat i fiscalitat empresarial 33   1 33    
M05   TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES 99 0   99 0 99
  UF01 Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril 50   1 50    
  UF02 Transport internacional: marítim i aeri 49   1 49    
M06   LOGISTICA D'EMMAGATZEMATGE 99 33   99 0 99
  UF01 Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional 33   1 33    
  UF02 Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge 33   1 33    
  UF03 Gestió i supervisió d'estocs 33   1 33    
M07   MARQUETING INTERNACIONAL 99 33   99 0 99
  UF01 Estratègies d'internacionalització de l'empresa 45   1 45    
  UF02 Màrqueting operacional internacional 33   1 33    
  UF03 Pla de màrqueting internacional 21   1 21    
M08   SISTEMA D'INFORMACIÓ DE MERCATS 66 33   66   66
  UF01 Prospecció de mercats internacionals 33   1  33    
  UF02 Explotació de la prosprecció 33   1  33    
M09   NEGOCIACIÓ INTERNACIONAL 66 0   0 66 66
  UF01 Contractació internacional 33   2    33  
  UF02 Estratègies de negociació internacional 33   2   33  
M10   COMERÇ DIGITAL INTERNACIONAL 66 0   66   66
  UF01 Eines pel comerç digital internacional 45   1  45    
  UF02 Pla de màrqueting digital internacional 21   1 21    
M11   ANGLES 132 0   66 66 132
  UF01 Anglès tècnic 66   1 66    
  UF01 Anglès tècnic 66   2   66  
M12   SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 132 0 3 66 66 132
  UF01 francès tècnic 66   1 66    
  UF01 francès tècnic 66   2   66  
M13   FORMACIO I ORIENTACIO LABORAL 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M14   PROJECTE DE COMERÇ INTERNACIONAL 33 0   0 33 33
  UF01 Projecte de comerç internacional  33   2   33  
M15   FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 350 0   0 350 350
  UF01 FCT 350   2   350  
M16   MODUL DUAL 297   2   297 297
                 
    TOTALS       957 693 2000

 

 

 Sortides professionals:

Tècnic en comerç exterior
Tècnic d’operacions exteriors (banca)
Tècnic en logística
Tècnic en administració del comerç internacional
Tècnic en transport internacional
Tècnic en compres
Tècnic en vendes
Tècnic en màrqueting internacional
Tècnic en emmagatzematge de productes