Idiomes

El departament de llengües estrangeres porta a terme els mòduls i crèdits de llengua anglesa  corresponents als departaments de comerç (comerç, gestió comercial i màrketing i comerç internacional 1r i 2n), administració i finances (gestió administrativa, AF) i informàtica (SMX). Així mateix, es treballa el crèdit de francès a comerç internacional de 1r i 2n.
La nostra tasca consisteix en ajudar a consolidar l'anglès que els alumnes han après en etapes educatives prèvies als cicles formatius de grau mitjà i superior, tal vegada que implementem continguts adients a les diferents especialitats, per tal que puguin tenir millors opcions professionals, fet considerat en el Pla estratègic del Centre, on l'anglès és un tema abordat, en certa mesura, en tots els departaments.
Tenint en compte que la llengua anglesa pertany al món de la tecnologia i el comerç internacional,  ens plantegem l'ús de diversos materials, per posar en pràctica les quatre destresses bàsiques (speaking, listening, reading and writing), així com l'ús del llenguatge. Sobretot apliquem les noves tecnologies de la informació i la comunicació, cada dia més paleses en el procés d'ensenyament-aprenentatge d'una llengua estrangera. Finalment, realitzem sortides per complementar la part teòrica i estades dels alumnes a l'estranger dins el programa Recomfor, per als alumnes de francès de comerç internacional de 2n.
 

Llengua anglesa

 
Materials
  • VOCABULARI COMERÇ INTERNACIONAL
  • TERMES INFORMÀTICS EN ANGLÈS
  • CORRESPONDÈNCIA EN ANGLÈS:FORMAL LETTERS
  • AUDIO MATERIAL: VIDEOS
 Enllaços per a grau mitjà
Magazines in English
 

 Llengua francesa