Inserció laboral

Cada curs, durant el mes de març, es realitza una enquesta a tots els alumnes que es van graduar el curs anterior en el mes de juny, per tal de mesurar el seu grau d'inserció laboral.

En aquesta enquesta, se’ls demana informació, entre altres, dels següents punts :

1.    Quina és la teva situació actual:

a.    Estic buscant feina
b.    Continuo estudiant
c.    Estudio i treballo
d.    Estic treballant

2.    La teva feina actual està relacionada amb els estudis de Cicles Formatius que vas realitzar

a.    Si
b.    No

Els resultats obtinguts per l'alumnat de l'Institut Provençana i la comparativa amb els resultats d'anys anteriors es poden veure en el següent informe d'inserció laboral.