Documentació i calendari matrícula

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació per a la matrícula Cicles formatius de grau mitjà
Documentació per a la matrícula Cicles formatius de grau superior
Documentació per a la matrícula al cicle d'especialització BIM

CALENDARI

Matrícula cicles formatius de grau mitjà 1er termini (preinscripció abril)
Matrícula cicles formatius de grau mitjà 2on termini (preinscripció maig)
Matrícula cicles formatius de grau superior