Llistes d'espera curs 2022-23

Convocatòria alumnat que ha fet la preinscripció a l’Ins Provençana per a cicles formatius de grau mitjà i superior i no ha obtingut plaça i està en llista d’espera.

Dimarts dia 26 de juliol en l’horari establert al calendari adjunt portarem a terme una convocatòria per tal de cobrir les places que ens han quedat vacants un cop finalitzat el termini de matricula.

ATENCIÓ

  • Només es convoca a l’ alumnat que està en llista d’espera de l’ Institut Provençana, no podran ser ateses, les peticions de plaça que no apareguin en les llistes que ja estan publicades.
   Sereu cridats per l’ordre establert a la llista,tenint en compte les vies d’accés pels percentatges establerts a la normativa. Només us cridarem sol cop, si arribeu tard i ja s’ha passat l’ordre, haureu perdut la plaça.
   La matricula d’aquells alumnes que obtinguin plaça es realitzarà tot seguit després de ser cridats. Heu de portar preparada la documentació necessària per realitzar la matricula i i estar en disposició de pagar amb targeta bancària en aquest moment.
   L’alumnat que no obtingui plaça en aquest acte podrà tornar a participar al procés de segona convocatòria de preinscripció al mes de setembre seguint les instruccions del Departament d’Educació https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici