Formularis i tràmits

Formularis i tràmits

Sol.licitud general
Sol.licitud d'exempció FCT
Sol.licitud de modificació de matrícula
Sol.licitud de baixa alumnat menor d'edat
Sol.licitud de baixa alumnat major d'edat
Sol.licitud d'FP modalitat semipresencial
Sol.licitud de títol de cicles formatius
So.licitud de duplicat de títol de cicles formatius
Sol.licitud de títol d'FP1-FP2 (anterior sistema educatiu)
Sol.licitu de duplicat de títol d'FP1-FP2 (anterior sistema educatiu)
Sol.licitud de certificat de nivel català B2/C1
Model d'autorització tràmits presencials
Model d'autorització tràmits per recollir títol